Det är visat i en mängd vetenskapliga undersökningar att Omega-3 har en både förebyggande och läkande effekt på många av de sjukdomar som drabbar våra hundar. Omega-3 består av ett flertal olika fettsyror och det är framförallt fettsyrorna DHA, EPA och ETA som har positiva effekter. Hunden kan endast till mycket liten del själv bilda dessa fettsyror och det är därför lämpligt att tillföra högkvalitativt animaliskt Omega-3 från exempelvis fisk eller skaldjur. Vegetariska Omega-3-produkter, som exempelvis linfröolja, innehåller inte fettsyrorna DHA, EPA eller ETA.

Doils Omega-3 produkter för hundar innehåller däremot mycket höga värden av just dessa fettsyror. De utvinns från vildfångade djuphavsfiskar, ansjovis och sardiner, vilket säkerställer de höga halterna av DHA, EPA och ETA.

Till produkterna har tillsatts 1% E-vitamin, en av de starkaste antioxidanter vi känner till och som reducerar antalet fria radikaler i hundens kropp och underlättar bildningen av fettsyror.

Det finns mängder av exempel på hur Doils förbättrat livskvaliteten för hundar. Klicka på länken så ser du hur en hund med diagnostiserad spondylos rörde sig innan hon behandlades med Doils. Titta här!

Efter bara ett par veckor hade hon full rörlighet och livsglädje tillbaka och kunde busa med sina hundkompisar! Titta här!

Vill du läsa vetenskapliga studier som gjorts kring Doils och Omega-3 kan du ladda ner här:

Veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors universitet:
An un-commissioned randomized, placebo-controlled double-blind study to test the effect of deep sea fish oil as a pain reliever for dogs suffering from canine OA (svenska artrit)

Omega-3 för hundar med osteoartrit

Veterinärmedicinska fakulteten, universitetet i Utrecht:
The effect of dietary long-chain omega-3 fatty acids supplementation on clinical signs of cats with naturally occurring osteoarthritis.

Omega 3 för katter med osteoartrit