Finns det några biverkningar med Omega-3-tillskott?

Hundar som äter icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller läkemedel som påverkar blodets förmåga att levra sig kan teoretiskt blöda längre vid eventuell skada. Experimentell forskning på hundar har dock inte visat att detta gäller Omega-3-oljor.  Av säkerhetsskäl rekommenderar vi trots det att du slutar ge Omega 3-tillskott en vecka innan planerad operation och börjar en vecka efter operationen igen. Rådgör med din veterinär.

Doils innehåller inga proteiner, varför det är mycket sällsynt med allergiska reaktioner.

Vissa hundar kan drabbas av diarré i början av behandlingen.


Övriga frågor: