Hur länge håller sig Doils oljor?

När Omega-3-oljan kommer i kontakt med luftens syre oxiderar den och härsknar. Härsken olja är ohälsosam och det är därför viktigt att motverka oxidering. Vid tillverkningen av Doils förpackas oljan i slutna PET-behållare som fylls med dikväveoxid, en gas som förhindrar oljan att härskna. Dessutom innehåller Doils antioxidanten vitamin E. Doils håller sig därför i minst 2 år i rumstemperatur i oöppnad förpackning.

Öppnad förpackning kommer oundvikligen i kontakt med syre och det är viktigt att den hanteras rätt. Även då oxidationshämmande vitamin E är tillsatt är det viktigt att förvara en öppnad förpackning väl sluten och kallt, helst i kylen. Rätt förvarad håller sig en öppnad förpackning ungefär 90 dagar.


Övriga frågor: