Hur påverkar fettsyrorna EPA, DHA och ETA hundens kropp?

EPA har många förebyggande funktioner och fördelar vid behandling av sjukdomar hos hundar. Här är några exempel:

  1. Antiinflammatorisk effekt mot artrit och dermatit.
  2. Minimering av symptom från lupus och andra immunsjukdomar såsom atopi och allergi.
  3. Positiva effekter på hundar med hjärtarytmier, supraventrikulära extraslag och epilepsi.
  4. Betydligt längre överlevnad hos hundar med njursvikt.
  5. Längre överlevnad hos flera typer av cancerpatienter och positiva effekter på symptom och överlevnadstid i kombination med kemoterapi.
  6. Förbättringar av symptom på torr hud och klen päls.

DHA är främst verksam i nervsystemet (hjärna, nerver och ryggmärg). DHA är viktigt för hjärnans utveckling och av yttersta vikt för utvecklingen av foster, nyfödda och valpar. Därför kan det vara bra att ge DHA till dräktiga och digivande tikar och valpar upp till ett års ålder. DHA verkar också ha positiva effekter på flera degenererande processer i nervsystemet, och det kan därför vara till nytta för alla hundar över sju år.

ETA Det är först nyligen som ETA börjat röna stor uppmärksamhet, eftersom det upptäckts att denna fettsyra kan ha kraftfull inflammationshämmande effekt.


Övriga frågor: