Vad är Doils?

Doils är en högkoncentrerad, renad olja från viltfångad djuphavsfisk. Fisk som används är ansjovis och sardiner som innehåller höga halter av EPA och DHA , de fettsyror som har hälsosamma effekter för hunden och kan skydda mot bland annat inflammationer, allergier och hjärtsjukdomar samt stärka hundens immunförsvar. Fisken behöver dessa fettsyror för att behålla sin rörlighet och kunna simma i kalla hav. Ju kallare hav, desto högre halter EPA och DHA måste fisken få i sig. Den fisk som används i Doils är fångad i de kalla haven utanför Sydafrika och Peru. Viktigt för oss är att man vid fisket använder speciella nät som förhindrar att bland annat delfiner, hajar och sköldpaddor fastnar i näten.

Viltfångad fisk kan innehålla höga halter av tungmetaller, PCB, dioxiner och andra gifter beroende på var den är fångad. Förutom att fisken som används till Doils olja är fångad i de renaste haven så används vid tillverkningen en rad reningsprocesser som resulterar i en produkt som är renare än den standard som är satt av World Health Organisation (WHO) för människor. Oljan är mycket renare än vad som är vanligt i produkter avsedda för djur, se tabellen nedan. Detta sammantaget gör Doils exceptionellt ren och därför mycket säker för ditt husdjur.

Vid tillverkningen används endast fiskens kött. Inälvor och huvud används inte.

Kvalitén på varje tillverkningsbatch verifieras med certifikat som följer internationell standard enligt European pharmacopée.

Till den renade fiskoljan har man tillsatt en hög dos vitamin E. Detta för att förhindra att oljan oxiderar men också för att vitamin E är en högpotent antioxidant som motverkar bildandet av fria radikaler i hundens kropp. För att göra produkten mer aptitlig för hunden har den berikats med smak av kött.

Förorening WHOs gränsvärde för människor Innehåll i Doils/Catoils
PCB <0,09 ppm <0,0001
Dioxin & Furans <2 mug/kg <0,01
Arsenik <0,1 ppm <0,05
Bly <0,1 ppm <0,02
Kvicksilver <0,1 ppm <0,005
Kadmium <0,1 ppm <0,006

Övriga frågor: