Vilken är den optimala dosen för min hund?

Vetenskapliga studier har visat att en effektiv Omega-3-dos för hundar är mellan 40-80 mg/kg kroppsvikt per dag. Det minsta dagliga intaget för en 10-kilos hund är således 400 mg Omega-3 per dag. 1 ml Doils ger ca 600 mg Omega-3. Det gör att 1 ml Doils per 10 kg kroppsvikt och dag är en optimal dos. Vår erfarenhet visar att det är den höga koncentrationen i den rekommenderade dagliga dosen som har effekt varför den önskade effekten kan försvinna om dosen minskas.

Tack vare den höga koncentrationen blir mängden Doils per dag liten, det blir kostnadseffektivt och enkelt att dosera i hundens foder.


Övriga frågor: